07.08.20

Hvad vi gør for, at vores blomster kan være klimaneutrale

Hvad vi gør for, at vores blomster kan være klimaneutrale

Interview med Roy, vores Sustainability Manager

bloomon er dedikeret til blomster, der gør både mennesker og naturen glad. En vigtig del af den mission handler om at se med kritiske briller på vores buketters klimaaftryk – og hvordan vi fortsat kan reducere aftrykket. Vi har blandt andet fundet ud af, at blot en enkelt buket blomster påvirker klimaet lige så meget, som hvis vi havde kørt 33 km i en benzindrevet bil. Derfor følger vi nu hele processen fra mark til vase med en særlig analyse, så vi helt præcist ved, hvordan vi fortsat kan nedsætte vores C02-udslip. Og hvor vi (endnu) ikke kan reducere det, kompenserer vi i stedet. Denne kombination af reduktion og kompensation gør, at vi i dag kan kalde os selv og vores buketter 100% klimaneutrale. Her forklarer Roy Barnhoorn – der er sustainability manager i vores blomsterteam - hvordan vi gør det.

Hvordan udregnes C02-klimaaftrykket?

Roy: "I begyndelsen af året gennemførte vi en livscyklusvurdering (LCA) i samarbejde med en ekstern partner. Det er en metode, der i detaljer beregner aftrykket fra en af vores buketter – både på klimaet og miljøet i forhold til eksempelvis C02-udledning. Vi så på alt det, der er nødvendigt for at kunne skabe en bloomon buket – lige fra energiforbruget i forbindelse med dyrkningen til transporten til kundernes hoveddør - plus alt derimellem. Et af resultaterne viste, at en bloomon-buket i snit udleder, hvad der svarer til 6,7 kilo C02. Det er omtrent lige så meget som at køre 33 kilometer i en benzinbil (kilde: Mileucentraal ). Vi fandt også ud af, at der er store forskelle i måden, hvorpå de forskellige blomstersorter påvirker miljøet; det afhænger bl.a. af, hvor de kommer fra og på hvilken årstid, de dyrkes. En blomst, der dyrkes i det fri om sommeren, påvirker klimaet langt mindre end blomster, der dyrkes i et drivhus om vinteren.”
image-1

Hvad er der gjort i de senere år for at holde bloomon’s C02-emission så lav som mulig?

"Takket være vores korte forsyningskæde, hvor vi køber kundernes bestilling direkte hos vores avlere, smider vi stort set ingen blomster ud. Hver blomst, vi undgår at smide ud, før den når frem til kunden, betyder mindre energispild – og dermed mindre C02-udledning. Samtidig bruger vi mange ressourcer på at lægge den optimale ruteplan til vores leverancer, så vi ikke kører unødvendige kilometer, og i en række større byer bringer vi ud med el-cykler i bykernen. Endelig er vores blomster altid super friske, hvilket betyder, at vores kunder ikke skal købe nye blomster så ofte".

Hvad er jeres konkrete planer for yderligere at nedsætte jeres klimaaftryk?

"Fordi vi nu ved, hvad aftrykket er for hver enkel blomstersort, er vi i stand til at tage mere hensyn til klimaet, når vi fremover sammensætter vores buketter. Hvordan det gøres, arbejder vi detaljeret med i nærmeste fremtid. Det er en ret spændende proces, fordi vi i øjeblikket har svært ved at gennemskue, hvilken indflydelse det får på vores buketdesign. Heldigvis er der også masser af andre ting, vi kan tage fat på nu og her. Eksempelvis er vi skiftet til 100% grøn energi på vores kontorer i Amsterdam og Amstelveen, hvor vi har solcellepaneler på taget. Og hvor det ikke er muligt at pendle med offentlig transport eller cykel, bruger vi i stigende grad lånebiler, der kører på el. Vi ser også kritisk på, hvordan vi kan reducere emissioner i vores logistiknetværk ".

Hvordan kan det være, at vores produkter allerede nu er 100% klimaneutrale?

"Hvad vi (endnu) ikke kan reducere, kompenserer vi i øjeblikket for ved at investere i Bukaleba-skovbevaringsprojektet i Uganda gennem Climate Neutral Group (CNG) . Takket være dette skovprojekt, der har en størrelse på mere end 9.500 fodboldbaner, forsynes lokalbefolkningen med træ på en bæredygtig måde. CNG understøtter klimaprojektet gennem finansiering af kulstof, der bidrager til en sund og frugtbar jord, og dét ud fra strenge kvalitetskriterier. Alle trin er verificerede, så vores produkter kan bære det klimaneutrale certificerings-mærke. Vores virksomhed er også klimaneutral. I de kommende år vi vil fortsat minimere vores klimaaftryk og udligne en stadig mindre del".

Vil du vide mere om vores planer for større bæredygtighed? Så tjek det hele ud på vores side om bæredygtighed.